Nadrozmerná preprava

Oblasť nadrozmerných a nadmerných prepráv, či už medzinárodnej doprave alebo regionálnej doprave, je pre nás už viac ako desaťročie každodennou výzvou. S rastom priemyslu a stavebníctva rastie aj potreba pravidelne prepravovať stále väčšie, ťažšie a zložitejšie náklady. Disponujeme až 10 rôznymi návesmi, vďaka čomu sme schopní prepraviť tovar s dĺžkou až 40m dĺžkya hmotnosťou až 79 ton. Pre detailnejšie informácie o našej technike kliknite sem.

V rámci oblasti nadrozmerných a nadmerných regionálnych i medzinárodných prepráv a špedícii ponúkame služby:

 1. zabezpečenie kompletných služieb riešenia prepravy
  • navrhnutie správnej dopravnej techniky
  • pomoc s vybavením nakládky a vykládky tovaru s účasťou našich partnerov
  • vybavenie colných záležitostí
  • ideálne trasovanie s ohľadom na veľkosť a hmotnosť tovaru
  • zabezpečenie nadrozmerných povolení v rámci SR a celej EÚ
  • zabezpečenie trasy: dvíhanie káblov, odstránenie prekážok, dočasná demontáž dopravného značenia
  • zabezpečujeme statické prepočty mostov
 2. zabezpečenie doprovodných vozidiel
  • zabezpečovanie doprovodov pre interné aj externé potreby
  • zabezpečenia a koordinácia služieb telekomunikačných spoločností, železníc, polície, energetických závodov a podobne
Nadrozmerná preprava