Nadrozmerná preprava

Oblasť nadrozmerných a nadmerných prepráv je pre nás už viac ako desaťročie každodennou výzvou. S rastom priemyslu a stavebníctva rastie aj potreba zákazníkov prepravovať väčšie, ťažšie a zložitejšie stroje a technológie. Na túto úlohu sa snažíme byť maximálne pripravený a náš vozový park obsahuje až 10 rôznych návesov schopných prepraviť tovar od najmenšieho až po 40m dĺžky, od najľahšieho až po 79 ton hmotnosti. Pre detailnejšie informácie o našej technike kliknite sem.

V rámci oblasti nadrozmerných a nadmerných prepráv ponúkame služby:

 1. zabezpečenie kompletných služieb riešenia prepravy
  • navrhnutie správnej dopravnej techniky
  • pomoc s vybavením nakládky a vykládky tovaru s účasťou našich partnerov
  • vybavenie colných záležitostí
  • ideálne trasovanie s ohľadom na veľkosť a hmotnosť tovaru
  • zabezpečenie nadrozmerných povolení v rámci SR a celej EÚ
  • zabezpečenie trasy: dvíhanie káblov, odstránenie prekážok, dočasná demontáž dopravného značenia
  • zabezpečujeme statické prepočty mostov
 2. zabezpečenie doprovodných vozidiel
  • zabezpečovanie doprovodov pre interné aj externé potreby
  • zabezpečenia a koordinácia služieb telekomunikačných spoločností, železníc, polície, energetických závodov a podobne
Nadrozmerná preprava