Doprava a špedícia

Doprava a špedícia sú naším hlavným nosným prvkom. V našom vozovom parku máme spolu 45 návesových súprav.

Pri medzinárodnej preprave považujeme za naše najsilnejšie stránky prepravy z a do krajín akými sú Taliansko, Nemecko, Rakúsko a štáty Beneluxu, naše vozidlá však môžete stretnúť takmer v každej krajine EÚ.

Naša regionálna (vnútroštátna) doprava zabezpečuje rýchle a kvalitné služby v oblastiach do cca 400 km od nášho sídla. Široké spektrum našich zákazníkov a odberateľov znamená, že naše vozidlá pokrývajú každý deň veľkú časť Slovenska, ale tiež Rakúska, Čiech, Poľska či Maďarska.

V oblasti medzinárodnej a regionálnej dopravy poskytujeme služby:

 • FTL (Full Truck Load) – celovozová preprava tovaru, ktorý je dodaný na miesto určenia podľa požiadaviek zákazníka
 • LTL (Less Than Truck Load) – preprava zásielky, ktorá nevyužíva celý nákladný priestor a vozidlo je doložené ďalším tovarom
 • GPS – sledovanie vozidiel v reálnom čase
 • Doprava tovaru v rámci SR a štátov Európskej Únie.

Naše špedičné oddelenie zabezpečuje:

 • prepravy v rámci štátov EÚ a tretích krajín
 • individuálny prístup ku každému zákazníkovi
 • preprava celovozidlových zásielok: Import / Export
 • preprava dokládok v rámci EÚ
 • prekládku tovaru
 • expresné prepravy
 • ADR a ATP prepravy
 • poradenská činnosť podľa potrieb zákazníkov
 • rýchlu cenovú kalkuláciu dopravy

Destinácie